3/2016 OTYCKT

“Jag tänker på tryckkonsten som en asfalterande praktik”, skriver Nino Mick i detta temanummer om den otryckta poesin i alla dess former. Vi utforskar poesin på scenen, bloggen och Instagram. I bilden och videon. Befria poesin från boksidans tyranni, för att citera Bruno K. Öijer.

Detta är tidskriften Konturs gamla webbplats och uppdateras inte längre. Nya Kontur hittar du på www.kontur.fi

KONTURS
ARKIV

LÄS NUMMER

Den finlandssvenska kulturtidskriften Kontur utkommer fem gånger om året på webben. Vi är din rofulla oas i webbens strida ström av ord, ljud och bild.

 

Konturs främsta bevakningsområde är litteratur, men tidskriften tar också tag i allmänkulturella ämnen i form av essäer, intervjuer, reportage, kolumner och andra tänkbara textformer.

 

Kontur har i över två decennier varit ett forum för tankar och skeenden utanför mainstreamkulturen.

Udda men intressanta och angelägna fenomen och strömningar inom litteraturen har belysts och diskuterats i tidskriften.

VAD ÄR KONTUR?

EMILIA

VILHELMINA

JULIUS

MAX

Redaktör

Julius von Wright är bosatt i Helsingfors och arbetar som frilansande journalist och vetenskapsredaktör. Är besatt av Norden och Tom Wolfe.

 

 

Webbgrafiker

Max Lindh är hemma från Esbo men studerar grafisk design på yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Arbetar med frilansprojekt och är specialiserad på digital design.

 

Illustratör

Emilia Kannosto är nyutexaminerad visuell konstnär från yrkeshögskolan Novia. Kreativ mångsysslare som frilansar som illustratör.

 

REDAKTÖR

Vilhelmina Öhman

studerar nordisk litteratur och frilansar som skribent. Är feminist, dansare och bor med katten Kasmir.

 

KONTAKT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.